KOM GODT I GANG MED MY FAVORITE PLANNER

 

Har du lige fået din nye MY FAVORITE PLANNER?
Eller overvejer du om MY FAVORITE PLANNER er noget for dig?
Lad os se, om vi ikke kan hjælpe lidt.

 

DET STORE OVERBLIK

I vores udaterede MY FAVORITE PLANNER finder du for hver måned en MÅNEDLIG REFLEKSION. Det er her, du kan holde styr på dine månedlige mål og drømme.

Når du arbejder med mål og drømme er det vigtigt at opbygge en struktur, som virker for dig. I MY FAVORITE PLANNER har vi derfor opstillet rammerne, men du bestemmer selv, hvordan de rammer skal udfyldes, så de passer lige til dig.

Den månedlige refleksion er bygget op omkring dine DRØMME, MÅL og UDFORDRINGER og giver dig plads til at strukturere og bevæge dig tættere på det, som virkelige betyder noget for dig.
Dine drømme kan være langsigtede og kræve flere delmål førend du når derhen, hvor du vil. Drømme kan også være mere kortsigtede og kan gøres til virkelighed fra den ene måned til den anden. Skriv ned og følg udviklingen. Du vil se, at du opnår større frihed og mere tid, når du får struktureret dine drømme og mål og reflekteret over processen.

Der opstår altid udfordringer, når man arbejder med ens drømme og mål. Men lad ikke disse udfordringer stoppe dig. Giv dem mindre magt ved at skrive dem ned. Og gør op med dig selv, om de bremser din proces, eller om de hurtigt kan løses, så du kan komme videre.

 

TIP: Brug notesiden til at lave dit eget vision board, hvor du kan slippe alle dine drømme fri, før du begynder at organisere dem.

 

BREAK IT DOWN! Det daglige overblik

Den klassiske dagskalender hjælper dig med at holde styr på dagens aftaler – både arbejdsaftaler og private aftaler. Dette er en vigtig del af det daglige overblik

Hver dag kan du holde styr på dine mål ved hjælp af DAGENS MÅL. Her kan du skrive dine delmål, som til sammen udgør de større mål, du har skitseret i din månedlige refleksion eller den ugentlige refleksion. Når du bryder dine mål ned, skaber det større overblik og nye veje til at realisere dine mål og drømme. 

Det er vigtigt ikke at glemme sig selv på vejen mod det, man gerne vil opnå. Ofte kan man miste grebet om og fokus på sig selv, og dette kan i sidste ende spærre ben for det, man gerne vil opnå. Derfor har vi gjort plads til DAGENS INTENTION. Her kan du skrive din daglige reminder til dig selv, om dig selv, for dig selv. En daglig positiv tanke omkring sig selv eller den proces man gennemgår, kan betyde meget for den endelige udvikling.

 

TIP: Brug forskellige farver, så du hurtigt kan skabe dig et overblik over din dag. Brug eventuelt en farve til arbejdsopgaver og en anden til private.

 

HVORDAN GIK UGEN? Det ugentlige overblik

Indtil videre har vi fokuseret på det store overblik og det daglige overblik. Men når man arbejder med at opnå mål og drømme, er også det ugentligt overblik vigtigt. Her kan du se, om du nåede de delmål du satte dig for ugen. Der er plads til både det, som gik godt og det, som du kan arbejde videre med. Fokusér aldrig kun på det negative. De færreste motiveres af negativt fokus. Husk derfor også dig selv på det positive, du opnåede i løbet af ugen.

Både når man arbejder med personlig udvikling og mere konkrete mål, er det godt at kigge på det, som man er taknemmelig for. Dette kan enten være et andet menneske, som har hjulpet dig, det kan være en situation, som udviklede sig på en bestemt måde, eller noget du selv har kæmpet med. At arbejde med taknemmelighed kan åbne op for nye mål og drømme, og på samme tid sætte nedskrevne mål og drømme i et nyt lys.

 

TIP: Reflektér! Er der mål du ikke nåede, så gør op med dig selv, om de skal overføres til næste uge, eller om de helt skal slettes. Hvor vigtige er de?

TIP: Søndag er en god dag til refleksion. Tag dig tid til at kigge på den forgangne uge, og afsæt samtidig tid til at planlægge den uge, du nu skal tage hul på.